Een levendige binnenstad

Steeds meer gemeenten worstelen met geluidsproblemen in het stadscentrum. Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

  • Door de 24-uurseconomie zijn we 's avonds en 's nachts meer lawaai gaan maken
  • Inwoners en gemeenten wensen een levendig stadscentrum
  • Wonen, werken, recreatie, winkelen, de markt, evenementen, het verkeer, etc. Alles in de stad!
  • Een goede leefomgevingskwaliteit in de stad wensen
  • Een verouderde Wet geluidhinder die geen stadsgeluiden kent

De Laarhoven-index (LaX) is ontwikkeld om het akoestisch klimaat in de stad beter in balans te brengen. Lees verder

All about LaX in English.